Noutăți

Noutăți

Conform procesului - verbal al comisiei de concurs, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante nr. 4 din 15 iulie 2014. Comisie formată prin Dispoziţia primarului comunei Băcioi nr. 45 din 17.04.2014.

Marți, 09 Iunie 2015 12:53

HOTÎRÂRI CECE BĂCIOI 1/7

Scris de

Ieri, 07.05.2015, s-a încheiat perioada de depunere a dosareleor pentru cele 2 funcţii vacante din cadrul Primăriei comunei Băcioi (perceptor fiscal - 1 unitate; specialist reglementarea regimului funciar - 0,5 unităţi). Astfel, dosarele candidaţilor care vor fi examinate la şedinţa Comisiei din data de 08.05.2015 sunt următoarele : 

1. Nani Inna pentru funcţia de perceptor fiscal;

2. Breahna Aliona pentru funcţia de perceptor fiscal;

3. Stanilă Dumitru pentru funcţia de specialist reglemenatrea regimului funciar;

4. Druţa Oleg pentru funcţia de reglementarea regimului funciar.

 Concursul va avea loc la data de 12 mai 2015, ora 10:00, sala de şedinţe a Primariei (et 2).

Conform art. 44 alin 2 al Codului Electoral, intervalul de timp dintre momentul adoptării hotărârii de stabilire a locului şi timpului primirii documentelor şi ora stabilită pentru primirea documentelor trebuie să fie de cel puţin 24 de ore, ţinând cont de faptul dat, CECE de nivelul I nr.7, prin Hotărârea nr.2 din data de 05.05.2015, a stabilit ca la data de 7 mai 2015, ora 9:00, în incinta Primăriei, sala de şedinţe de la etajul 2, concurenţii electorali vor putea depune dosarele de înregistrare. Detalii privind modul de depunere a dosarelor şi ce acte trebuie să conţină fiecare dosar se găsesc pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (cec.md) sau în Codul Electoral.

      Preşedinte                                                                                  Vizitiu Victor

Nr de tel:

Sediu: 022 381 255

Preşedinte: 069123129

A avut loc prima sedinţă a Consiliului Electoral de Circumscripţie Electorală de nivelul I Băcioi (în continuare: CECE de nivelul I Băcioi), conform "PROGRAMULUI CALENDARISTIC pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din data de 14 iunie 2015". Ieri, 4 mai 2015, a fost ales prin vot secret preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul CECE de nivelul I Băcioi, dintre cei 7 membri care au fost selectaţi şi lista cărora a fost prezentată la CECE de nivelul II la data de 27 aprilie şi ulterior aprobată. Astfel, componenţa CECE de nivelul I Băcioi este:

1. Preşedinte - Victor Vizitiu, jurist (propus ca membru al CECE de nivelul I Băcioi de către PCRM)

2. Vicepreşedinte - Vladimir Loboda, avocat (propus ca membru al CECE de nivelul I Băcioi de către APL Băcioi)

3. Secretar - Natalia Chiochiu, jurist (propus ca membru al CECE de nivelul I Băcioi de către APL Băcioi)

4. Membru - Mariana Gologan, specialist proiecte şi investiţii externe(propusă ca membru al CECE de nivelul I Băcioi de către PL)

5. Membru - Eugenia Buşmachiu, şefă de secţie resurse umane (propusă ca membru al CECE de nivelul I Băcioi de către PLDM)

6. Membru - Alexandra Zubcu, pensionară (propusă ca membru al CECE de nivelul I Băcioi de către PSRM)

7. Membru - Victor Stoica, temporar neangajat (propus ca membru al CECE de nivelul I Băcioi de către PDM).

Procesul-verbal al şedinţei a fost transmis atât prin poşta electronică imediat după încheierea şedinţei cât şi în forma originală (astăzi, 5 mai 2015) la CECE de nivelul II.

Datele de contact care au fost stabilite pentru sediul CECE de nivelul I Băcioi sunt:

com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenţei, nr. 125;

nr. de telefon 022 381 255;

nr. de telefon al Preşedintelui  069123129.

Următoarea şedinţă a CECE de nivelul I Băcioi va fi stabilită de către Preşedintele dl Victor Vizitiu cu anunţarea fiecărui membru.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană

CAEEL – e un proiect de trei ani, finanţat de Uniunea Europeană ca ,,Un

instrument european de parteneriat şi bună vecinătate’’. Proiectul CAEEL

(Constituirea alianţelor de eficienţă energetică locale) este realizat de

către Organizaţia obştească internaţională ,,Femeile din Europa – pentru

un viitor comun’’ (WECF), împreună cu următorii parteneri: ,,Eco­Club’’

(Ucraina), ,,Gutta­Club’’ (Moldova), ,,Aţhalţikhe’’ (Georgia). Proiectul are

drept scop crearea unui parteneriat regional şi de sector între organizaţiilesocietăţii civile din patru ţări: Ucraina, Moldova, Georgia şi Armenia,

precum şi sporirea potenţialului acestor organizaţii în domeniul eficienţei

energetice.

http://www.civic.md/grants/28062-concurs-pentru-ong-de-mediu-din-moldova.html 

sau 

https://drive.google.com/file/d/0B199Zkr902PrQzBaMG5MZWhjaVU/view?pli=1

Pagina 1 din 2

Informaţii în completare